Tag: רפואה

מדוע הזברות אינן מפתחות אולקוס? והאם יש, באמת, קשר בין חומציות בקיבה לבין "פרצוף חמוץ"? – סיפור על מדען עקשן, עם סוף טוב.

ד"ר בארי ג'יי מרשל אחז בידו מבחנה. הוא הרים אותה אל מול האור ובחן את תוכנה. במבט ראשון נראה היה שהיא מכילה מים. לא מי-יודע-מה צלולים, אולי, אבל מים. ד"ר מרשל הרהר לרגע בחיידקים שהיו שם, נסתרים מהעין. הוא הכיר את החיידקים האלה. הוא גידל אותם. הוא קירב את פתח המבחנה לאפו, ריחרח מעט, ואז, …

המשיכו בקריאה

גובה העיניים – האם זה רק נדמה לנו, או שהנוף האנושי בישראל באמת צומח לגובה בשנים האחרונות?

חיילי צה"ל בשנות ה-80 המאוחרות היו גבוהים ושמנים מחיילי שנות ה-60 וה-50. הממצאים הללו התגלו בבדיקת מחשב שהשוותה את הציוד האישי שניתן למתגייסים במרכז הציוד של צה"ל בשנים אלה. מתברר כי משנה לשנה עולה הגודל הממוצע של הנעליים המסופקות למתגייסים. הדרישה למכנסיים ארוכים יותר ובעלי היקף רחב יותר עולה בהתמדה, וצה"ל נותר "תקוע" עם מאות …

המשיכו בקריאה