איך כותבים את אבא של שלומית

למצטרפים חדשים: מומלץ לקרוא את הפוסט "מה זה המדור הזה – אבא של שלומית", הנמצא בראשית רשימת הפוסטים במדור זה.

-שלומית, צריך לכתוב אבא של שלומית.
-אז תכתוב.
-על מה לכתוב?
-אני לא יודעת, עזוב אותי, אני רואה עכשיו טלוויזיה.
-שיעורים הכנת?
-כן.
-פח אשפה הורדת?
-לא. אחר כך.
-אז על מה נכתוב אבא של שלומית?
-מה אתה רוצה ממני? תכתוב מה שאתה רוצה. תשאיר לי רק את זכות
התגובה.
-זה לא בסדר, שלומית. אנחנו כותבים את זה ביחד, את צריכה לעזור.
-אבל עכשיו אני רואה טלוויזיה.
-ואחר כך תזרקי פח אשפה, ואחר כך תלכי לתנועה, ואחר כך תהיי עייפה,
תתרחצי ותלכי לישון.
-אז מה?
-אז לא תהיה לנו רשימה לעיתון של השבוע הבא.
-אז לא תהיה.
-מה זאת אומרת לא תהיה? זה לא מקצועי. עיתונאי מקצועי כותב גם
כשאין לו על מה לכתוב.
-אני לא עיתונאית מקצועית.
-אבל אני כן.
-יופי, זה מה שאמרתי קודם, אז תכתוב.

זכות התגובה:

לכל אחד יש תפקידים משלו. אבא שלי כותב את "אבא של שלומית",
ואני כותבת את "זכות התגובה". אם אני יכולה לעזור לו, אני עושה זאת
ברצון. אבל אם לא, אז לא. ולדעתי (הלא מקצועית), שום אסון לא יקרה
אם המדור לא יתפרסם בעיתון במשך שבוע, או שבועים. כשיקרה לנו משהו
שכדאי לספר עליו, תסמכו על אבא שלי שהוא לא יפספס את ההזדמנות. _ _

שלומית