את החיים אנחנו כותבים ישר על נקי. אין טיוטות. אין אפשרות לחזור ולשפר

.
הסופר אלי עמיר.
.
והנה סיפור שמנסה לבדוק את הגבולות בנושא הזה:
.
עושה שלום במרומיו / יבשם עזגד
.
.