יש חיה כזאת? צבע הכסף

.
לחצו על התשובה שנראי לכם נכונה, ותדעו את האמת.
.
עורו של דג הכסף המשווני הוא כה דק, עד שאם מקרינים עליו
אלומה של אור ישיר, אפשר לראות מתחתיו בבירור, את כל אבריו הפנימיים
של הדג.
.
יש חיה כזאת? או אין חיה כזאת?
.