היה או לא היה? שימוש חורג

.
לחצו על התשובה שנראית לכם נכונה – ותדעו את האמת.

סגן מנהל בית-הספר התיכון בעיר וישרם, ארה"ב, ויליאם פארקס,
החליט להגביל את זכותם של תלמידי בית-הספר לצאת לבית השימוש
בעת הלימודים. לכל תלמיד הונפקה בתחילת השנה כרטיסיה המקנה
לו, או לה, זכות לתשעה (9) ביקורים במקום החשוב. לאחר שנוצלה
ה"הקצבה השנתית" במלואה, לא הורשו עוד התלמיד, או התלמידה,
עד לסוף השנה, לצאת לבית-השימוש בזמן השיעורים.
.
היה? או לא היה?
.