גם בדברו על אחרים, איש איש עצמו על נס מרים

.
שורת "מוסר ההשכל" של איוואן אנדרייביץ' קרילוב (בתרגום חנניה רייכמן), למשל "הפיל שעלה לגדולה".
.
הנה הנוסח המלא של המשל:
.
הפיל קיבל משרת כבוד
מן האריה נושא הכתר.
כאן, כנהוג, פשטו סברות
וניחושים ביערות,
במה זכה לחסד-יתר.
.
"מוזר, מוזר מאוד!" מרננים הכל:
"מה זכות לפיל לנחול
כבוד כל כך גדול?
הן לא יפה הוא, לא פיקח,
אף לא עליז, לא משמח…"
.
– "לו למשל" – אמר שועל
בהניפו זנבו אל על:
"היה לפיל זנב כל כך מרהיב עיניים,
שוב לא היו קושיות. אך כלום זנבו זנב?".
.
– "או לו עמדה לפיל זכותן של ציפורניו!" –
פסק פסוקו הדב: "אך אין לו ציפורנים".
.
-"ושמא בא לו הכבוד
בזכות שיניו המזדקרות?
אולי טעו לחשוב , כי אלה הן קרניים?" –
לשיחתם נכנס השור.
.
– "ובכן" – הודיע החמור:
"את החידה אני אפתור!
אותה מצאתי בלי כל טורח:
סוד עליית הפיל – אוזניו רבות האורך!".
.
.
וכאן, בשולי המשל, מוסין איוואן אנדרייביץ', כ"מוסר השכל"
את שתי השורות שבציטוט:
.

גם בדברו על אחרים,
איש איש עצמו על נס מרים

.