עריצה היא האדמה

ימיהן של האימפריות הגדולות חלפו להם לבלי שוב. במליאת האומות
המאוחדות נודעת היום לקולה של ארצות-הברית-של-אמריקה, אותה המשמעות
בדיוק כמו לקולה של המדינה הננסית שהוקמה באחרונה באיי קיימן.
אימפריאליזם היום היא מילה גסה. עצמאות והגדרה עצמית הפכו למושגים
כמעט מקודשים. עמים רבים מדי נושאים עדיין בזכרונותיהם
הקולקטיביים, צלקות מאותם ימים נוראים שבהם היו נתונים לשליטתו של
עם זר. לעומתם, העמים ששלטו לפני מאות שנים בחלקים ניכרים של
העולם, נזכרים באותם ימים עצמם, בערגה ובגעגועים. המסקנה מכל האמור
לעיל היא פשוטה למדי. האימפריאליזם אינו טוב ואינו רע.
הקולוניאליזם אינו יפה ואינו מכוער. הכל תלוי בשאלה מאיזו פינה של
המציאות אתם מתבוננים בתמונה הכוללת.

נקודה למחשבה: ההתקדמות התרבותית, המדעית והכלכלית שהייתה מנת
חלקן של מדינות אירופה מן המאה ה-16, ועד תחילת המאה ה-20,
הושגה, בחלקה הגדול, הודות לניצולן של המושבות שמעבר לים. אפשר
שהתקדמותנו שלנו, כיום, הייתה מואצת כמה מונים אילו היו לנו מושבות
שיכולנו לשעבד לאינטרסים שלנו.

אפשר לומר, ולא מטעמי נוסטאלגיה בלבד, כי התקופה הקולוניאלית
הייתה התקופה הפורה ביותר, מבחינה תרבותית, מאז המאה השישית לפני
ספירת הנוצרים. נראה שאין מנוס מן המסקנה כי הקולוניאליזם הוא,
באמת, השמן הטוב ביותר שאפשר לסוך בו את גלגלי הקידמה. מכאן, שיהיה
עלינו, במוקדם או במאוחר, לחזור ולייסד מושבות. הפעם לא נוכל להסתפק
בחציית האוקיינוס לשם כך. אין עוד, על-פניו של כדור-הארץ, עמים
שיניחו למי-שלא-יהיה לשעבדם. לפיכך, יהיה עלינו לחצות את מרחבי החלל
ולהשתלט על כוכבי-לכת אחרים. מובן שראשית לכל יהיה עלינו ליישב את
הכוכבים הללו במתיישבים חדשים, ורק לאחר מכן נוכל לגשת למלאכת
השיעבוד. עוד יבואו ימים שבהם הקולוניאליזם יעלה כפורח בהיסטוריה
האנושית. בעוד הרבה פחות זמן ממה שאתם מתארים לעצמכם, האימפריה תכה
שנית.

זו תהיה האימפריה של קיסרות האדמה המאוחדת. החלוצים שיישבו את
כוכבי-הלכת החדשים, יעלו בתחילה, מרצונם, מס כבד לכדור-הארץ. הם
יהיו חייבים להחזיר, בדרך כלשהי, את הוצאות הגירתם לעולמות החדשים.
השיעבוד האמיתי יחל, כאשר החובות האמיתיים ישולמו עד תום. בשלב זה,
תיטול ממשלת האדמה את המושכות לידיה.

אמצעי התחבורה הבין-כוכביים יישמרו בידיהם של בני האדמה.
המתיישבים החדשים לא יוכלו, איפה, לנהל מסחר כלשהו בלי עזרת
כדור-הארץ. ממשלת האדמה תנצל את המצב הזה לטובתה. היא תקבע את
המחירים המירביים שיקבלו המתיישבים החדשים בעד סחורותיהם,
מוצריהם, והמחצבים שיחפרו מאדמות העולמות החדשים. היא גם תקבע את
המחירים שיידרשו המתיישבים לשלם בעד מוצרים שמקורם בכדור-הארץ…

המתיישבים החדשים ימצאו את עצמם לכודים בצבת הכלכלי ללא יכולת
להתנגד. ממשלת האדמה תקפיד לשמור על יציבות המצב. יציאת בני
המתיישבים לכדור-הארץ תוגבל. זרימת המידע הטכנולוגי-מדעי, מן האדמה
אל העולמות החדשים , תוגבל אף היא. אוצרותיהם של כוכבי-הלכת השונים
יזרמו אל כדור-הארץ בזרם אדיר. בנתיב הנגדי, יטפטף זרזיף צנוע של
סחורות ושירותים מסוג ירוד למדי.

כמה זמן יימשך עידן הקולוניאליזם החדש? קשה לומר. ברור שבשלב
מסוים, יתעוררו אנשי העולמות החדשים ויתבעו לעצמם
זכות-הגדרה-עצמית. ברור שממשלת האדמה תתנגד לזאת. ברור שהמתיישבים
לא ייכנעו. יתחילו מעשי איבה. חלליות של כדור-הארץ תחובלנה בנמלי
החלל. בני ערובה יחטפו. השלטונות יגיבו במאסרים המוניים ובמשפטי
ראווה. בסופו של דבר, תפרוץ מלחמת השחרור הבלתי נמנעת. חיילי
האדמה, שיילחמו רחוק מביתם, על אינטרסים ערטילאיים, ייסוגו, צעד
אחר צעד. כמה מאות שנים לאחר כינונן, תזכינה מושבות האדמה לעצמאות
מדינית וכלכלית מלאה. מכאן ואילך, יתחיל עידן חדש בחיי האנושות.
כדור-הארץ, שהיה עד כה השחקן הראשי על בימת החיים, ירד למדרגת שחקן
מישנה. בעצם, ייתכן שהוא לא יהיה יותר מאשר סטטיסט, בהצגה הגדולה
של ההיסטוריה האנושית החדשה.