Azgad.com » כל מה שצריך בשביל סרט הוא אקדח ואישה.
Azgad.com


כל מה שצריך בשביל סרט הוא אקדח ואישה.

ציטוט | כתיבת תגובה »   Share on Facebook

כל מה שצריך בשביל סרט הוא אקדח ואישה.

- ז'אן-לוק גודאר

מעטים יודעים זאת, אבל משפט זה אינו אלא פרפראזה על משפט של צ'ארלי צ'פלין:
"כל מה שאני צריך בשביל ליצור קומדיה זה: פארק, שוטר ונערה יפה."
.
והנה ההסבר של גודאר לסירובו להציג את סרטו החדש – שלום לשפה - בפסטיבל קאן.
.
.

.
.
כתיבת תגובה משלך לקטע