Tag: שינוי אקלימי

אשמים על-פי החשד – האם האדם הורס את העולם, או שהעולם מווסת את עצמו ולא רואה אותנו ממטר?

. האם התרבות התעשייתית היא המסכנת את האיזון האקולוגי של כדור הארץ ?האם בני-אדם, במעשיהם או במחדליהם, יכולים לחולל שינויי אקלים גלובליים ? ההשקפה הרווחת עונה על השאלות האלה בחיוב. אם נמדדת עלייה מסוימת בטמפרטורה הממוצעת בעולם, מייחסים אותה חוקרים ומדינאים לפליטת יתר של גזים שונים, כגון פריאונים, מתן או פחמן דו-חמצני, על-ידי התעשייה האנושית, …

המשיכו בקריאה