Tag: קרילוב

הנשר לעתים ינמיך כתרנגול – אך אין התרנגול ממריא לשמי התכול

לתרנגולים נועדו, פה ושם בארץ ישראל, תפקידים הרבה יותר מעניינים בתקופת החגים. אבל הנה סיפור שסיפר איוואן אנדרייביץ' קרילוב, שיכול אולי ללמד כמה מאיתנו לפרגן פה ושם לאנשים שעושים דברים גדולים, ואולי בכך יביאו גאולה לעולם. . הנה הסיפור, בתרגום חנניה רייכמן: . מלא חדווה לזיו היום, המריא הנשר למרום ושם דאה לו, קל כרוח, …

המשיכו בקריאה