Tag: פרוקצ'יה

איילה פרוקצ'יה פורשת מבית-המשפט העליון, אבל פסק-הדין שייזכר לה הוא דווקא זה שפסקה בבית-המשפט המחוזי, בעניין פרומדיקו (מדינת ישראל נגד אלי הורביץ ואחרים). וכן, גם הערעור שהפך את פסק-הדין הזה ייזכר. דיון שמתחיל בבדיקת ההבדל בין הימנעות להתחמקות, בין עסקה מלאכותית לעסקה בדויה – ונגמר בחברות בין עורכי-דין לשופטים – שכמובן לא משפיעה על פסקי-הדין

. עם פרישתה של השופטת איילה פרוקצ'יה מבית המשפט העליון, אולי ראוי להיזכר בפסק-הדין שמגדיר את עשייתה בעולם המשפט. פסק-דין שנהפך לימים על-יחדי ערכאה גבוהה יותר (היא קיבלה אותו ביושבה כשופטת בבית-המשפט המחוזי), אבל ההפיכה – בדרך מעניינת – דווקא שפכה אור (אם מותר להשתמש במלה זו לתיאור פסק-דין של השופט תיאודור אור) על מידת …

המשיכו בקריאה