Tag: סיפורים

השמים, הארץ וכל צבאם

. סבתא התבוננה במעטפת הנייר החומה שהלכה והחליקה מתחת לדלת, אל תוך החדר. השליח התנשף בכבדות במסדרון החיצוני, מנסה, בדבקות לא מצויה, להשלים את משימתו. סבתא רכנה, מבלי לכופף את ברכיה, מתניה משמשות לה כציר משומן היטב. היא שלפה את המעטפה מן החריץ והזדקפה שוב. בחוץ פסקו ההתנשפויות. מישהו טפח על מכנסיו לנקותם. אחר כך …

המשיכו בקריאה

החצי השני של העולם

. האיש צלל בעקבות האישה. הוא ירד במיומנות בוטחת בחור השחור, נזהר שלא להיפגע משברי מחשבות חיוביות שבלטו כגזעי עצים גדומים משולי המדרון. פגיעתה של מחשבה חיובית, כשאתה מצוי בתחום שלטונו הבלתי מעורער של היגון, עלולה להיות רעה ממש כמו פגיעת היאוש בתחומי תחושת ה"הכל בסדר". . לעולם אל תשחה מול הזרם. אל תעמיד פנים …

המשיכו בקריאה

שורשי-אוויר

העיר הייתה מתאבכת ועולה השמיימה בתמרות אבק סלילוניות ,איטיות. האבק ,זה היה הדבר שהבונסאי לא לקח בחשבון .עכשיו היה האבק מסתיר את עין השמש ומאיים למנוע מהבונסאי את מנת האור הדרושה לו להשלמת מיכסת ההטמעה היומית. הפרברים המרוחקים כבר היו חוצים את הסטראטוספירה בדרכם אל מרכז הכובד של מערכת השמש .הרחק למטה מהם ,על האדמה …

המשיכו בקריאה