Tag: ממותות

זהירות, הממותה – ממותות קטנות נהנו יותר

. בין תדמית למציאות, נפערים לעתים פערים ריבים למדי. מקרה הממותה יכול לשמש דוגמה בעניין הזה. הממותה, אותו בעל-חיים שהתקיים על-פניו של כדור-הארץ בתקופת הקרח, זכתה לתדמית של בעל-חיים ענקי, שנכחד, וחלף ועבר מהעולם לפני 9,500 שנה. אבל עכשיו נראה שהיו ממותות לא כל כך ענקיות, ושהן שרדו עד לתקופה מאוחרת הרבה יותר, וייתכן אפילו …

המשיכו בקריאה