Tag: לוח השנה

לתקן את הלוח העברי. אין ברירה, נראה שעלינו לנסוע שמונה ימים – אל העתיד

מתי פורים? כל תרנגול הודו יודע לענות על השאלה הזאת באופן כללי ו"לאמר" שפורים חל בחודש אדר .אבל ,מי שאינו מסתפק בתשובות כלליות ומבקש מידע תאריכי מדויק ,נדרש למערכת של חישובים אסטרונומיים .דרך חישוב אחת מבוססת על חלוקת השנה (זמן ההקפה של כדור-הארץ ביחס לשמש ,מאביב לאביב), ליחידות משנה .כך מחושב לוח השנה הגרגוריאני, ה"אזרחי". …

המשיכו בקריאה