Tag: יהושע גריפית

Adam Baruch on Joshua Griffit: Behind All This, No Great Happiness Hides

לבקשתם של כמה חברים, הנה המאמר של אדם ברוך על יהושע גריפית – באנגלית. הגרסה העברית מופיעה במדור האמנות באתר זה. אפשר לראות את עבודותיו של גריפית באתר שלו. קישור ישיר אליו נתון ברשימת הקישורים באתר זה. . On Joshua Griffit’s attitude to “the surface”, on his fascination with the trivial, on his use of …

המשיכו בקריאה

מאחורי כל זה לא מסתתר אושר גדול – אדם ברוך על יהושע גריפית

 על היחס של יהושע גריפית ל"פני השטח", על היקסמותו מהטריוויאלי, על השימוש שלו ב'משפטים צייריים מוכנים' – ועל יחסו למטעה, ליפה, למיופה, למלאכותי, לסטייליזציה, למאנייריזם, לאקלקטיות, למודל / על המרחק הבלתי נסגר בין יצירת גריפית לבין הזרמים המרכזיים של האמנות הישראלית בת-זמננו / יהושע גריפית: רוב של אחד באמנות הישראלית   הכותרת, "מאחורי כל זה", הינה פרפרזה …

המשיכו בקריאה