Tag: חיים מלאכותיים

בראשית ברא האדם. האם נצליח לבנות מערכות חיות-מלאכותיות שישכפלו את עצמן ויתנהגו באופן לא צפוי

עוד לא נדמו הדי הוויכוחים הקלאסיים על ייתכנותה או אי ייתכנותה של בינה מלאכותית, והמצדדים בישויות המלאכותיות כבר מעבירים את הקרב לעומק שטחו של האוייב. עכשיו, לא מדברים רק על בינה מלאכותית, אלא על חיים מלאכותיים של ממש, על כל תכונותיהם, כל מורכבויותיהם, ועל כל מה שיישתמע מעובדת ייתכנותם – אם תוכח . בריאת חיים …

המשיכו בקריאה