Tag: חוק

הנה עברה שנה מאז מעצרו המתוקשר, המצולם והמשודר של שלומי לחיאני. מה קרה מאז, ומה אפשר אולי ללמוד מזה

. למשרד הפנים יש מכשיר נפלא לחינוך מחדש של ראשי רשויות מקומיות שחרגו מנהלים ועשו בכספי הציבור כבתוך שלהם. קוראים לזה "חיוב אישי". מינית מקורב לא ראוי למשרה שאינה ממש נחוצה? אין בעיה. תשלם על כך מכיסך. . כך למשל: ליאור קצב, ראש עיריית קריית מלאכי לשעבר, נדרש לשלם בחזרה לקופת העירייה 92,320 שקלים בגין …

המשיכו בקריאה