Tag: היידגר

אני קיים – משמע, אני קיים

. החווייה האנושית לפי מרטין היידגר. . מרטין היידגר הגדיר את "מצב היסוד" של האדם כ"היות שם". כלומר, הקיום עצמו – ולא המחשבה, כפי שטען דקארט – קודם לכל. בראש ובראשונה אנו קיימים, גם אם לא בחרנו בקיום הזה, על מאפייניו. סארטר קבע שבקיום כשלעצמו יש שרירותיות מסוימת, וההתמודדות עם שרירותיות זו היא "הסיפור האמיתי" …

המשיכו בקריאה