Tag: גיאופוליטיקה

למה לי גיאופוליטיקה עכשיו? לסופר המוסלמי טרק פתח, יש תשובה

. מספרים שהמתמטיקאי הידוע, אברהם הלוי פרנקל, נסע בוקר אחד מביתו בירושלים, באוטובוס, להר הצופים. בחוץ נשבה רוח ירושלמית קרה, והנוסעת שישבה לצדו, ביקשה ממנו בנימוס: "אדוני, סגור נא את החלון, קר בחוץ". פרנקל חשב רגע, וענה: "ואם אסגור את החלון, האם יהיה חם בחוץ?" על תשובתה של האשה מוטב לדלג, מפאת כבוד המדע והמדענים. …

המשיכו בקריאה

צל הרים כהרים – מה, באמת, מקומנו על המפה?

ילדיו ונשיו של מלך סיאם התקוממו כאשר אנה ליאונוונס, גיבורת הספר "אנה ומלך סיאם" למרגרט לנדון, הצביעה לפניהם על מקומה של ארצם על הגלובוס. דעתם לא התקררה ועלבונם לא שכך עד שהתברר להם שמקומה של אנגליה, מולדתה של אנה, על מפת העולם, קטן עוד יותר. וגם אז נותרו ביניהם אחדים שהתקשו להבין, כיצד ארץ כל …

המשיכו בקריאה