Tag: בריאות

חברים טובים לבריאות

. רשתות חברתיות יכולות לשמש כרשתות ביטחון רפואיות. כלומר, מי ש"מרושת נכון" בחברה, נהנה מיתרונות חשובים בתחום הבריאות, ותוחלת חייו גדלה) בהשוואה למי שמצבו הבריאותי דומה, אך הוא מבודד ולא מקובל חברתית. ממצא זה עולה ממחקר שבוצע בפינלנד במשך שש שנים, ובו השתתפו 2,503 גברים בגילים 42 – 60. . המחקר בוצע בידי ג'ורג' קפלן …

המשיכו בקריאה

חביתת פירות – ארוחת בוקר יצירתית לשני פעוטות ולמבוגר אחראי – ואיך לתקן את הרושם, כאשר האמא שלהם מגיעה

. פעוטות בני כשנה ומחצה הם לא בדיוק קליינטים טבעיים לארוחות גורמה. הם גם לא מומחים לערכים תזונתיים. אבל הם יודעים בהחלט לזהות – ולהעריך – חידושים והמצאות. ומה שיפה בעסק הזה, זה שאפשר לשנות כיוון בקלות, עם הישמע הגונג של הביקורת המושכלת הראשונה. . חומרים (למנה שלוקחת בחשבון שני מבוגרים ושני פעוטות): . 2. …

המשיכו בקריאה