Tag: אסטרונומיה

מה הסטטוס של השמש שלנו? האם היא בזוגיות?

בלילה אחד בשנת 1650, כיוון האסטרונום האיטלקי ז'אן בטיסט ריקיולי, את הטלסקופ שלו לעבר "הדובה הגדולה". ה"דובה" הייתה כבר באותה עת ידועה ומפורסמת מאוד, אבל הטלסקופ היה מתקן חדש למדי, בן כ-40 שנה בלבד. ריקיולי עבר על כוכבי ה"דובה" אחד לאחד, ועצר על הכוכב הקרוי "מיזהר". מבעד לטלסקופ, נראה היה לו שבמקום כוכב אחד, כצפוי, …

המשיכו בקריאה

הים ראה וינוס – מקדמה שמימית על-חשבון פסח

. כוכב-הלכת נוגה נולד באותו חלק של מערכת השמש שבו נוצר כדור-הארץ. מאסתו, גודלו והרכבו הכימי, כולם דומים לאלה של כדור-הארץ. אחד ההבדלים העיקריים בין שני כוכבי הלכת ה"תאומים" האלה, הוא שאחד מהם (כדור-הארץ) מכוסה ברובו באוקיינוסים של מים, ואילו באחר (נוגה) אין סימנים לנוכחותם של מים נוזליים. אבל, ניתוח נתונים שנאספו על-ידי חלליות מחקר …

המשיכו בקריאה