Tag: פסיכולוגיה

יש תור

"המתנה בתור היא הדבר הגרוע ביותר בעולם". כך כתב אזרח אמריקאי למערכת ה"בוסטון גלוב". האם זה באמת כך? מדוע אנשים מסוימים מוכנים להמתין בתור באופן "תרבותי", ואחרים אינם מסוגלים לגייס את הסבלנות הדרושה לשם כך? מה צריך לעשות כדי שהישראלים יפסיקו להידחף ולהפעיל מרפקים? הנה מנה מרוכזת של הפסיכולוגיה של ההמתנה בתור. אנחנו, הישראלים, איננו …

המשיכו בקריאה