Tag: עבודת נמלים

עבודת נמלים – פרק ראשון: שש רגליים לאחד.

הספר "עבודת נמלים" ראה אור בספריית פועלים. המחוש הדק התרפק בחיבה על ירכו. גיל ברוורמן, (13), השפיל את מבטו אל ססיליה וחייך. ססיליה, כדרכה, לטשה בו מבט חקרני מתוך גוש התאים המצולעים שהיוו את אברי הראיה שלה. לסתותיה נעו בתנועת כינוס מתמדת בעוד מוחה מעבד את נתוני המראה שלפניה. ססיליה הייתה מודעת למשמעותם של האותות …

המשיכו בקריאה