בין פרפרים למיתרי-על. אינסופי לכל עבר

אינסופי לכל עבר .פרימן ג .'דייסון .תרגום :עמנואל לוטם .דביר. 260 עמודים

ז'אק מונו ,הכוהן הגדול של הרציונליות המדעית ,קבע ש"כל עירוב
של ידע בערכים הוא מעשה אסור ,מעשה בלתי חוקי .ספרו של פרימן
דייסון ,פיסיקאי מפרינסטון ,הוא בדיוק מעשה" לא חוקי "שכזה.

לעתים רחוקות מתקיים באדם אחד שילוב של מדען בעל שיעור קומה,
אמן רגיש והומניסט אמיתי .פרימן דייסון מגלם באישיותו את כל התכונות
האלה ,ובנוסף לכך ,הוא ניחן בכישרון תקשורתי נדיר .מקובל שפיסיקאים
הכותבים ספרי מדע פפולריים ,מנסים להסביר לציבור הרחב את עקרונות
הפיסיקה ,ושביולוגים מנסים לפשט את מחקריהם שלהם .דייסון אינו מכיר
בגבולות המלאכותיים שנתחמו בין המדעים השונים .בספרו" אינסופי לכל
עבר "הוא דן במכלול הידע האנושי ,ואינו מהסס להסתער על השאלות
הגדולות באמת ,כמו מהות החיים והנפש ומקומם ביקום.

הספר מכיל אסופת הרצאות שנשא המחבר במסגרת" הרצאות גיפורד"
באברדין ,סקוטלנד ,ב .1985-מדובר בסדרת הרצאות הנישאת בכל שנה על
ידי מדען אחר ,והקרויה על שמו של לורד אדם גיפורד .תחום העיסוק של
ההרצאות האלה הוגדר על ידי גיפורד כ"תיאולוגיה טבעית ."דייסון
מסביר ,שבכך התכוון גיפורד ליצור שילוב בין האמונה הדתית לבין
הטבע ,שבניגוד למה שמקובל לחשוב ,מותיר בתוכו מקום לאמונה .הבנת
השילוב הזה ,היא ,לפי דייסון ,מעין ניסיון" לקרוא את מחשבותיו של
אלוהים ,המשתקפות בטבע."

" כל מי שמנסה להסביר את המדע המודרני לציבור הרחב ,"אומר
דייסון" ,עומד בפני ברירה בין כתיבת ספר לימוד בסיסי ,לבין חיפוש
מפלט במשלים ."הוא בחר במשלים .ואיזה משלים .מובאות משיריהם של א.א. האוסמן ,וויליאם בלייק ,ממחזותיו של שיקספיר ומהקומדיה האלוהית של דאנטה ,מתערבבות ב"משליו "של דייסון על חלקיקי היסוד של החומר ,מבנה היקום ,והיווצרות החיים והתפתחותם ,בשטף אסוציאטיווי אדיר ורחב יריעה להדהים.

על השאלה התלויה באוויר :מה לפיסיקאי בביולוגיה ,משיב דייסון
בציטוטים ובביאורים מאירי עיניים על דיונים שניהלו בעבר פיסיקאים
)ארווין שרדינגר (ומתימטיקאים) ג'ון פון נוימן (בביולוגיה .דייסון
מספר שבשנת ,1943 לפני שאוסוואלד אייוורי גילה כיצד חומצות גרעין
ממירות תאים ,נשא שרדינגר הרצאות בביולוגיה במכללת טריניטי בדבלין,
אירלנד .ועל אף שטיבו של הדי-אן-אי עוד לא היה ידוע ,ניחש שרדינגר
את טיבו הכללי של מנגנון השיעתוק הגנטי .יותר מזה :הוא ניסח בבהירות
אופיינית את השאלות שסייעו להתגבשותה של הביולוגיה המלקולרית .חמש שנים מאוחר יותר ,בא המתמטיקאי ג'ון פון נוימן ,מפתח המחשב הראשון, והבהיר את הקשרים הלוגיים שבין רבייה וחילוף חומרים ,שני התהליכים המגדירים את תכונת החיים.

תכונתו הבולטת ביותר של דייסון ,מלבד העושר התרבותי שלו ,היא
סירובו לעצור במחסומים שמדענים רבים מאוד נזהרים מלעוברם .אבל גם
בעת שהוא מתקדם במהירות לתוך שטחי האמונה והפילוסופיה ,הוא מקפיד לזכור ולהזכיר שכף רגלו לא היתה כף הרגל המדעית הראשונה שדרכה במחוזות אלה .כך למשל הוא מביא גילוי על כתב יד גנוז של אייזיק ניוטון ,העוסק בשאלת ייתכנות החיים מחוץ לכדור הארץ .מתוך" דברי ימי עולם "של ההיסטוריון וסופר המדע הבדיוני ה.ג .'ולס ,הוא מביא
ציטוטים אחדים ,ובהם אחד ממשפטי הפתיחה ,האומר" :לא זו בלבד שהמרחב, מנקודת ראותם של החיים והאנושות ,ריק הוא ,אלא גם הזמן ריק .החיים הם כניצוץ זעיר שאך זה נדלק בריקנות רחבת הידיים הזאת" ."מה שהיה חשוב לוולס ,וחשוב גם לי ,"אומר דייסון" ,הוא ההבנה שהבימה גדולה, והאנושות קטנה .שאין בנמצא יקום גשמי פשוט .ההבנה הזאת חשובה, ומעודדת מאוד ,כי היא מבטלת את כל הדיבורים על' קץ המדע."'

דייסון אומנם רוחש כבוד מסויים לדת ,אך הוא רחוק מלקבל את
קביעותיה ללא עוררין .כך למשל ,לאחר דיון מדהים ביופיו ,הוא מגיע
למסקנה שההבדל בין חומר דומם לנפש") המסוגלת לחבר קונצ'רטו לרביעיית מיתרים ,("הוא עניין של מידה ,ולא של מהות .השאלה עד כמה יכולים החיים להרחיק לכת ,תלויה לדעתו לא רק ביכולת ההסתגלות הביולוגית, אלא גם בקוסמולוגיה הפיסיקלית .יקום" סגור "שיביא על עצמו קץ ב"ריסוק גדול ,"יסיים כמובן גם את מסכת החיים .יקום" פתוח ,"שימשיך להתפשט אל העתיד ללא גבול ,יעניק להם הזדמנות להסתגל ולהישאר ,כפי שבירך בוב דילן ,צעירים לנצח .במקרה כזה ,מבחן ההסתגלות האמיתי, יגיע אם וכאשר יתפרקו חלקיקי היסוד של החומר ויחדלו מלהתקיים בצורתם המוכרת לנו .שאלת השאלות היא ,לפיכך ,האם יוכלו החיים (כתופעה כללית, לא כפי שהם מוכרים לנו כיום) להתקיים ללא פרוטונים .תשובה ברורה על השאלה הזאת אין בספר" ,אבל גם במצב כזה," אומר דייסון" ,אין סיבה לאבד את התקווה."