תבונת הנחיל

על:

"מטא מנהיגות להנהיג ברגע האמת"

מאת: מרכוס, מקנולטי, הנדרסון, דורן

הוצאת "מטר", 276 עמודים

אי-הוודאות היא הכוכבת הגדולה במציאות שלנו, כאן ועכשיו, והיא גם הרקע וההקשר שלתוכו נכתב הספר הזה. ארבעת המחברים חברו יחד משני עולמות שונים למדי: עולם האקדמיה (אוניברסיטת הרווארד, בוסטון, ארה"ב), ועולם ה"שטח", (רופא, איש צבא).

הספר מתאר ומציג מודל למנהיגות, שפותח בהרווארד (שיתוף של ביה"ס לבריאות הציבור עם ביה"ס למינהל ציבורי ע"ש קנדי). המודל מנחה ומעניק כלים כיצד להנהיג  בעת משבר ובעת חירום, כגון מגפת קורונה, הוריקאן, שריפות, התקפות טרור, רעידת אדמה ועוד מצבים שניתן לתארם כמעין  אמפליפיקציה של המורכבות הקיימת בחיי השיגרה בעולמנו.

הנחת הבסיס של המחברים היא שהמוכנות, מסייעת ומאפשרת חוסן והתמודדות טובים יותר.

המודל המוצע מפרט שלושה ממדים של מנהיגות:

  1. האדם – כיצד לפעול יחד, ללא אגו וללא האשמות, כדי להגיע למטרה משותפת.
  2. המצב – לראות את המורכבות ואת האי-וודאות "המתגלגלת" במצב נתון.
  3. החיבוריות ברשת של בעלי העניין – אשר מאפשרת לנצל הזדמנויות ולהכפיל כוח.

החידוש שמוצע במחקר ובספר, כפי שהכותרת מרמזת , הינה מטא מנהיגות. כלומר מנהיגות שרואה את התמונה הכוללת והרחבה. הממדים "אדם" ו"מצב" מוכרים ונדונים כבר עשרות שנים בספרות מקצועית במודלים השונים.

החידוש הינו בעיקר במרכיב של החיבוריות במטא מנהיגות:

  • הנהגה של אנשים כלפי מטה כדי שאנשיך יהיו מחויבים ונאמנים.
  • הנהגה של ההנהלה כלפי מעלה – כלומר, כלפי הממונים על מי שמנהל את המשבר – כדי שההנהלה תתמוך ותאפשר ניהול מעבר לסמכויות הקיימות (או שלפחות לא תפריע…).
  • הנהגה לרוחב – ניהול ותיאום עמיתים רלוונטיים בתוך הארגון, כדי להבטיח מכפיל כוח.
  • והנהגה מעבר (מטא מנהיגות) – ניהול של חיבוריות עם כל מי שיכול או צריך לסייע בסביבה החיצונית.

במטא מנהיגות מדברים לא רק על ניהול אנשים וניהול מותאם מצב אלא על "ראייה" מרחבית המאפשר השגת סדר ללא שליטה ישירה. אין כאן מנהיג אחד, אלא מעין "אינטליגנציה של נחיל".

במצב של מטא מנהיגות בעת חרום, לעיתים קשה להצביע על מנהיג אחד מסוים – כאן מוסברת תופעה מרתקת בדומה לאינטליגנציה של הנחיל: "אם נסתכל על כל המינים שחיו אי פעם על כדור הארץ, אלה שהצליחו לשרוד יותר מאחרים היו נמלים, טרמיטים, דבורים ובני אדם – וזאת מפני שהם משתפי הפעולה הטובים ביותר".

בהמשך מפורטים חמישה עקרונות (המשולבים הדוגמאות) של מטא מנהיגות של הנחיל:

אחדות מאמצים.

נדיבות הרוח והמעשה.

הישארו בנתיב שלכם ועיזרו לאחרים להצליח בנתיב שלהם.

ללא אגו וללא אשמה.

יחסי אמון.

זווית ישראלית של התובנות העולות מהספר הזה עולה משאלה ששאלו המחברים את פרופ' קובי פלג: היותה של ישראל מדינה קטנה ומוקפת  אויבים, האם צברנו לקחים מהתמודדויות בעיתות חרום ומשבר? פרופ'  פלג הצביע על מחקרים ברעידות אדמה שלפיהם מעטים הניצולים שחולצו על ידי משלחות של מומחים, בעוד שהאנשים שהצליחו לשרוד וניצלו, חולצו בעיקר על ידי בני משפחה, או שכנים. תובנה זו הביאה את ישראל לבניית תוכנית הכשרה לאזרחים, להתמודדות עם רעידות אדמה, כדי לאפשר פעולה יעילה ולהקנות מיומנויות וחוסן בעתות חרום.

הספר בנוי כערכת הדרכה: עם שאלות של בחינה עצמית בסוף כל פרק ואף הצעה לתיעוד באמצעות יומן של פעילויותיהם של מנהיגים בעת חרום.

בשורה אחת: הספר, המשופע בדוגמאות ממצבי חרום ברחבי העולם, מעורר למחשבה, ויש לקוות שגם למעשה.

בהחלט מומלץ.

כתיבת תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.