I am not a number – I am a free man

.
פטריק מק'גוהן, יוצר סדרת הטלוויזיה המיתולוגית "האסיר" והשחקן הראשי בה.
.
"האסיר" הופקה באנגליה בשנת 1967 ושודרה בישראל (ערוץ 1) בשנת 1969.
לפני שנה הופקה גרסה חדשה שלה עם איאן מק'קלן וג'יימס קאביזל.
.
האסיר הוא סוכן ביון לשעבר שמחליט להתפטר ולחזור לחיים רגילים, אך נחטף
על-ידי מעסיקיו לשעבר ומועבר לכפר שנראה ככפר נופש, אלא שהוא כלא מתוחכם
לאנשים כמוהו, ש"יודעים יותר מדי", או, כפי שביטא זאת המלמ"ב, יחיאל חורב,
בנימוקים שהביא לבית-המשפט במשפטו של תא"ל יצחק ("יצה") יעקב: "הם
לא יודעים מה שהם יודעים".
.
מכיוון שהם לא יודעים מה שהם יודעים, הכי בטוח להרחיק אותם מהסביבה הפתוחה,
שבה הם עלולים להסגיר את סודותיהם מבלי משים, כדי "שהנכדים ידעו" (יצה);
או כדי להיות "קולית" ולקבל תפקיד בעיתון (ענת קם), או כדי לפתח קריירה שנייה
באקדמיה (ד"ר אבנר כהן), או כדי להתנקם במישהו על משהו (וענונו), או, רחמנא
ליצלן, כדי להתפרנס (בלי שמות), וכו'.
.
בכפר אין לתושבים שמות אלא מספרים. איש אינו יודע מיהו "מספר 1",
ואילו מספר 2, מתחלף ללא הרף.
זכור הדו-שיח שחזר כמעט בכל פרק:
.
מי אתה?
אני מספר 2 החדש.
מיהו מספר אחד?

.
שאלה זו נותרה תלויה באוויר ללא מענה.

מק'גוהן כונה "מספר 6", אלא שהוא התמרד וזעק שוב ושוב את המשפט שבכותרת.
I am not a number – I am a free man
מה ניסו יוצר הסדרה לומר לנו? מיהו בדיוק הגיבור? מה הוא יודע? ומה קרה בסוף? כל אלה הן
שאלות שלא קיבלו מענה. בשום שלב. גם לא בפרק האחרון. במובן זה "האסיר"
הייתה סדרת טלוויזיה חדשנית ברמה עולמית.
.
בשנת 2009 הופקה, כאמור, גרסה חדשה של הסדרה עם איאן מק'קלן וג'יימס קאביזל.
אבל הרעיון שנראה חדשני ומרהיב בשנות ה-60, מתקבל כיום כעוד סדרת
טלוויזיה שגרתית.