שתלתם ניגונים – מהגנוטייפ לפנוטייפ, בדרך העולה אל כתב סתרים מוסיקלי, ויורדת לחקר הזהות של ה"אובייקט" המביט בעצמו במראה

.
עד כמה חופשי הוא האדם החופשי? עד כמה הוא יכול לבחור
בין טוב לרע? מה גבולות השינוי שהוא יכול לחולל בחייו שלו?
"הכל צפוי", אמר גדול התנאים רבי עקיבא, ומיד הוסיף – "והרשות
נתונה". מה פירוש "צפוי"? עד כמה הרשות באמת "נתונה"?

.
.

seethaler-5[">גבריאל סיטהאלר - קשרים בין "טרילוגיות"גבריאל סיטהאלר - "טרילוגיה"גבריאל סיטהאלר - "טרילוגיה"לחצו כדי לראות "טרילוגיות" שלמות.
.
seethaler-5גבריאל סיטהאלר - קשרים בין "טרילוגיות"גבריאל סיטהאלר - "טרילוגיה"גבריאל סיטהאלר - "טרילוגיה"[/caption
.
.

האם שלושת המרכיבים האלה קשורים זה לזה בקשר
סיבתי מדעי-משפטי? זה בדיוק מה שסיטהאלר שואלת.
התשובה היא כבר בבחינת רשות נתונה.

.
.

טביעת אצבע גנטית

"טביעת אצבע גנטית" היא שיטת זיהוי שפיתח אלן ג'פריס מאוניברסיטת
לסטר, אנגליה, המאפשרת זיהוי מדויק של פרט מתוך מין שלם. השיטה
ניתנת ליישום על בסיס דגימה קטנה מאוד של די-אן-אי, הנלקח, למשל, מדוגמת רוק.

השיטה מבוססת על העובדה שרק חלק קטן מרצף הדי-אן-אי המלא של
בעלי-חיים ובני-אדם מקודד מידע הדרוש לבנייה של חלבונים שונים, המרכיבים
ומפעילים את הגוף החי .רובם המכריע של הגנים האלה מגדיר את מאגר התכונות
המשותפות של המין שאליו משתייך בעל החיים .כלומר, במקרה של האדם, אלה
גנים המקודדים את המשותף לכל ה"הומו סאפיינס" באשר הם.

לעומתם, קיימים ברצף הגנטי של כל אדם גם קטעים רבים המבדילים
אותו מבני-אדם אחרים. השוני שנוצר על-ידי המקטעים האלה מתבטא בין
היתר בהבדלים במקומות שבהם אנזימי קיטוע ידועים קוטעים רצפים גנטיים
הכוללים אותם. כלומר, רצפים גנטיים שמקורם באנשים שונים, ייקטעו
על-ידי אותם אנזימים – במקומות אחרים .כך ייווצרו מכל רצף גנטי קבוצות
שונות של מקטעי די-אן-אי .השוני הזה שבין שתי קבוצות המקטעים, מאפיין
את ההבדל הגנטי בין בני-אדם שונים .

הפרדה המבוצעת בשדה חשמלי או הפרדה צנטריפוגלית (בשדה כבידה)
של מקטעי הדי-אן-אי שנקטעו בדרך זו, יוצרת קבוצה אחת מרכזית, שבה
מרוכז רוב החומר הגנטי, ועוד קבוצה אחת, מעין "מיני-לוויין", שבה
מרוכזים רוב המקטעים שבהם מתבטאים ההבדלים הגנטיים שבין אדם לאדם .
בנוסף, נוצרת בדרך זו גם קבוצה קטנה יותר, מעין "מיקרו-לוויין", שמקטעי
הדי-אן-אי המתרכזים בה מבטאים הבדלים עוד יותר ניכרים בין אנשים שונים.

כדי לקבל "טביעת אצבע גנטית", מסמנים החוקרים את מקטעי
הדי-אן-אי המצויים בקבוצות ה"מיני-לוויין" וה"מיקרו-לוויין", בסמנים
רדיואקטיביים .הסימון מתבצע באמצעות החלפה של אחד מאטומי היסודות
הכלולים בקטע המולקולה המבוקש, באיזוטופ רדיואקטיבי של אותו יסוד .
כך נשמרות תכונותיו הכימיות של קטע המולקולה, ויחד עם זה, אפשר
לעקוב אחרי הקרינה הרדיואקטיבית הנפלטת ממנה .

לאחר הסימון הרדיואקטיבי, מעבירים את כל הרצף הגנטי מול סרט
צילום .המקטעים המסומנים – אלה שבהם מתבטאים ההבדלים העיקריים בין
אדם לאדם – מקרינים על הסרט .כתוצאה מכך, מתקבלת על הסרט קבוצה של
פסים מושחרים, המבטאת את מקומם ואורכם של מקטעי הדי-אן-אי המסומנים.
זוהי "טביעת האצבע הגנטית" .

.
.

הנה קישור לאתר שבו מופיעות כמה "טרילוגיות" כאלה:

http://www.charite.de/imh/download/akt/seethaler0880.pdf

והנה קישור לאתר הבית של סיטהאלר (המצוי עדיין בבנייה):

www.gabrieleseethaler.com