סירים בלילה – על חובותיו של אייזיק ניוטון כסטודנט סוג ב'

בשל חסרון כיס, נרשם ניוטון לאוניברסיטת קימברידג' כסטודנט
ממעמד שני. עובדה זו לא הגבילה אותו כלל בתחום האקדמי, אך היא הטילה
עליו מטלות וחובות מסוימים. בין היתר, נדרש הסטודנט אייזיק ניוטון
לעבור בכל בוקר בחדריהם של הסטודנטים מהמעמד הראשון, להוציא מהם את
סירי הלילה, ולהחזירם למקומם כשהם נקיים. במשך ארבע שנות לימודיו
הראשונות, מילא ניוטון את חובתו זו בקפדנות, "לשביעות רצונם של כל
הנוגעים בדבר".