יש חיה כזאת? חשמלאי

.
לחצו על התשובה שנראית לכם נכונה – ותדעו את האמת.
.

דג החשמל המרכז אפריקאי, החי במקווי מיים מתוקים, מפיק זרם חילופין
המשמש אותו לתקיפת אויבים. בזמן רגיעה ,הוא הופך את זרם החילופין לזרם
ישר, המשמש אותו לתאורה בחשכת המעמקים.
.
יש חיה כזאת? או אין חיה כזאת?
.
.