היה או לא היה – אנשים מוזרים במכונות מעופפות

.
לחצו על התשובה שנראית לכם נכונה – ותדעו את האמת.
.

פאול מק'רידי חצה בשנת 1979 את תעלת למאנש כשהוא מרחף ב"גוסמר
אלבטרוס", כלי טיס קל המונע בכוח שריריו של הטייס בלבד .הוא עבר
מרחק בן 35 קילומטרים.
.
היה? או לא היה?

.