Tag: תרבות הדיור

איך קורה שהראדון עולה למעלה – ומה הקשר בין רדיואקטיביות לתרבות "צמודי הקרקע" ומיזוג האוויר?

ראדון הוא גז רדיואקטיבי אציל המהווה שלב בדעיכתו הרדיואקטיבית של ראדיום 226, שהוא עצמו שלב בדעיכתו הרדיואקטיבית של אורניום 238, האיזוטופ הנפוץ ביותר של אורניום. הראדון הוא תוצר הדעיכה היחיד של האורניום, המופיע בטמפרטורת החדר במופע הגזי שלו. תכונת ה"אצילות" מחייבת את הראדון להתנשאות כימית מסוימת, ואכן, הוא אינו יוצר קשרים כימיים עם חומרים אחרים …

המשיכו בקריאה