Tag: תכשיטים

נתחיל בתכשיטים – ונראה לאן נגיע

. שלישיית התאומים הציעה לשלגיה "מגדלים של בדולח וזהב", אבל אנחנו נסתפק בפחות. לא צריך מגדלים. נתחיל בתכשיטים – ונראה לאן נגיע. תכשיטים מעידים על בעליהם, עדות שבדרך כלל נתפסת כבעלת אמינות, שכן קשה לזייף בעלות על תכשיט (מבלי לגנוב אותו, אבל קשה להציג ברבים תכשיט גנוב ולחזור הביתה בשלום). התכשיטים מעידים על מעמדו החברתי …

המשיכו בקריאה