Tag: תיאולוגיה

אלוהים לא מת – הוא רק מתחלף. ובאותה הזדמנות הוא גם יביא את האו"ם ואת הבנק העולמי לירושלים

. התיאולוג ויליאם המילטון, ממנהיגי תנועת "מותו של האלוהים", מת באחרונה, בגיל 87. המילטון טען כי התרבות החילונית המודרנית איבדה כל ערך של קדושה ואינה שואפת עוד למטרה נעלה כלשהי. מכאן ועד למסקנה כי בעבור האדם המודרני "אלוהים מת", הייתה הדרך קצרה. אפשר להתווכח על השאלה אם הקביעה הזאת נכונה או לא נכונה כיום. אבל …

המשיכו בקריאה