Tag: שעון ביולוגי

צעד בזמן – על המתמטיקה של תיאום ביולוגי

כאשר אור הערב הולך ונעלם, מתחילות המוני הגחליליות, הממוקמות על עץ, סמוך לגדת נהר בתאילנד לכוונן את תצוגת הלילה שלהן. אחת פולטת הבזק של אור, ועוד אחת, וכן הלאה, עד שהן יוצרות דפוס אקראי של אורות מנצנצים. אבל לא עובר זמן רב וגחליליות שכנות מתחילות לתאם את הבהקי האור שלהן. התיאום מתפזר במהירות לקבוצות גדולות …

המשיכו בקריאה

ליל האהבה של הפאלולו – האם הירח המלא רק שופך אור על מעשה האהבה, או שהוא גם מעורר ומתאם פעילות מינית? מה הקשר בין שעונים ביולוגיים לכתיבת שירה?

עיתוי מעשה האהבה הוא אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על התהליכים האבולוציוניים השונים. כדי להבטיח שפעילות מינית תוביל להעברת גנים אל הדור הבא (שמבחינה אבולוציונית היא מטרת העל של כל בעלי החיים באשר הם), לא תמיד די בשאלה "אצלי או אצלך?". לפעמים יש להחליף אותה בשאלה "בזמן שלי או בזמן שלך?". לפעמים צריך לצרף את שתי …

המשיכו בקריאה