Tag: שנה טובה

אני אשנה את העולם – תחזית אופסימיסטית-מדעית לשנה החדשה

. מדעני מכון ירושלים לחקר ישראל, כך מספר דניאל אדלסון ב"ידיעות אחרונות", חיברו, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, תחזית שמתארת את מדינת ישראל בעוד 20 שנה. מלות המפתח בדו"ח המתואר ב"ידיעות" הן "פקקי תנועה", ערפיח", ו"כרכי עוני". מצב של ערב משבר וקריסה. במלים אחרות, מה שהיה הוא שיהיה – רק יותר. יותר עיור, יותר זיהום …

המשיכו בקריאה