Tag: צלילה

השפעת הלחץ על מערכת העצבים – והאם נוכל לחיות על קרקע הים

. מגמת הגידול באוכלוסיית העולם, דוחפת מדענים מתחומים שונים לחפש מרחבי מחייה חדשים למין האנושי. תוכניות ל"הארצה" של כוכבי-לכת במערכת השמש שלנו (הדוגמה הנפוצה בעניין זה היא מאדים), מתקבלות בהתלהבות בחוגים ידועים, ובעקימת אף בחוגים אחרים. מבלי להיכנס לעובי הקורה של שאלת הייתכנות של יצירת אקולוגיה דמויית ארץ על-פניהם של מאדים וכוכבי-לכת אחרים, אפשר לקבוע …

המשיכו בקריאה