Tag: פרס איג-נובל

הרצאה: האם מדע הוא דבר מצחיק? על הומור וסאטירה במדע.

  האם מדע הוא דבר מצחיק? על הומור וסאטירה במדע. הצחוק, כפי שתיאר אותו המשורר הבריטי בן ג'ונסון, הוא הנוזל, שבו אנחנו מוהלים את העובדות הקשות והמרות של החיים. ללא הצחוק וההומור, לא היינו מסוגלים לעכל את עובדות החיים והמוות. באמצעות הצחוק, אנחנו יכולים להתנתק לרגע מן ההווה, ואז יש לנו סיכוי להבין טוב יותר …

המשיכו בקריאה