Tag: פסקי דין

עלייתו ושקיעתו של הקמפיין השלילי. ממסמך הרפז – דרומה

החל ממסמך הרפז, צפונה, דרומה, מזרחה ומערבה, הסביבה הציבורית בישראל הסכינה לעננה מתמידה, סמיכה יותר או פחות, של קמפיינים שליליים. יש מי שטוען בגאווה שהמציא אותם. יש מי שרק מתפאר ביכולתו להתפרנס מהם. אבל עכשיו, באה השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן ובפסק דין ארוך ומנומק, סתמה את הגולל על ענף פרנסה זה. הנה פסק הדין במלואו. …

המשיכו בקריאה

מבלי לחוות דעה – הנה פסק-דין יששכרוב, שבגללו כינה עו"ד אורי קורב את השופטים "חמורים"

. תמצית העניין: חייל מילואים שנחשד בשימוש בסמים נחקר על-ידי חוקר מצ"ח (בדרגת רב"ט), מבלי שהחוקר מבהיר לו שהוא עצור ושהוא זכאי להתייעץ עם עורך-דין. החייל מורשע, מערער לבית-המשפט העליון ומזוכה בפס"ד ארוך ומנומק שכתבה השופטת דורית בייניש, שקבעה כי ראיה או הודאה שהושגה שלא כדין, פסולה ואין להתחשב בה. עו"ד קורב הוא, כידוע, תובע, …

המשיכו בקריאה