Tag: סטטיסטיקה

למה שלא נגריל לנו גורל? הצעה קונסטרוקטיבית לבוחרים מתלבטים

. בבית הספר לימדו אותנו ירון לונדון והגשש החיוור, שלא לסמוך על המזל. מצד שני, כל ילד יודע שכאשר עליו לבחור בין שתי אפשרויות, שאינו יכול לקבל את שתיהן, אחת הטכניקות לקבלת ההחלטה הגורלית היא "אן-דן-דינו". מצד שלישי, כאשר בצד הבחירה מונחים הפסד או רווח (אישי, כלכלי או פוליטי), נכנס לתמונה החוק האוסר הימורים. אבל …

המשיכו בקריאה