Tag: נשק

על הדרך שבה טכנולוגיה חדשה משפיעה על שדה הקרב – הדרך שבה קצינים וחיילים קיבלו את כלי הנשק האישי האולטימטיבי

שיקום האיש שמעולם לא ראה את עצמו, בדמיונו, עומד מול אויביו, וקוצר אותם בתנועה רחבה ובוטחת של יד האוחזת בתת-מקלע. יש משהו בגמגום הקטלני של הכלי הזה, שעושה אותו לנשק האישי ביותר מאז החנית והרומח. המקלע והתת-מקלע הם כלים שאפשר לבטא באמצעותם רגשות, לפיכךהם נתפסים לפעמים כהמשך של הגוף והנפש כאחד, ואילו האקדח, למשל, נתפס …

המשיכו בקריאה