Tag: נק ביולוגי

בחזרה לחיים – נגיפים מתפקדים נוצרו בתערובת של חומרים חסרי חיים. מה אפשר ללמוד מזה על היווצרות החיים?

. בסדרת ספרי "אנדר", מסתובב המצביא שהציל את האנושות והכחיד תוך כדי כך גזע זר (ג'יקים, או באגים), עם ביצה יחידה שנותרה מהגזע המוכחד, ומחפש מקום וזמן מתאימים להחזירו לחיים. מעבר לשאלות של מלחמה, שלום וסולידריות בין יצורים חיים, עולה פה השאלה של יכולת להתגבר על אימה ושנאה, ומוכנות לנסות לספר סיפור חדש, שונה מזה …

המשיכו בקריאה