Tag: מחשבות\היסטוריה

כל הכתב הזה – האם הכתיבה והקריאה האיצו את התפתחות התרבות האנושית, או שהם נגררו אחריה

. תלמידי כתה א' בבצעים בשנה זו זינוק אדיר שיעביר אותם מהפרהיסטוריה הפרטית אל ההיסטוריה האישית שלהם. רכישת היכולת להעביר ולקלוט מסרים באמצעות סימנים גרפיים, מהווה, במובן ידוע, מעין חזרה פרטית על אחד מהשלבים החשובים ביותר של התפתחות התרבות האנושית . . כל ישראלי מכיר את זה: אתה חותם את שמך על שובר של כרטיס …

המשיכו בקריאה