Tag: מדע ומשפט

עסקים בגוף ראשון

האם לאדם, שהוא אדון לעצמו, יש בעלות מוחלטת על החומר הגנטי האצור בתאי גופו? האם הוא רשאי להרוס את החומר הזה, או למכור אותו לכל המרבה במחיר? ואם יש לו זכות כזאת, האם מתלוות אליה גם חובות? מה משמעותו המודרנית של הביטוי "עצמו ובשרו"? ג'ון מור, אמריקאי בן שלושים ומשהו מקליפורניה, מאמין שהוא תעשיין מיליונר. …

המשיכו בקריאה