Tag: מדעי האטמוספירה

זרעים של גשם – על שאלות וניסיונות בפיסיקת העננים

עננים, כפי שאפשר לראות לא אחת באזורנו, לא תמיד מורידים גשם. חוקרים רבים בתחום פיסיקת העננים, במקומות שונים בעולם, מנסים למצוא ולפתח שיטות ש"ישכנעו""את העננים להמטיר גשם רב יותר. הניסיונות האלה מבוססים על אחת מהתכונות הייחודיות של המים. מתברר שלמרות שטמפרטורת הקיפאון של המים היא אפס מעלות צלסיוס, טיפות מים יכולות להמשיך ולהתקיים במצב נוזלי, …

המשיכו בקריאה