Tag: התחממות גלובלית

האם יש באמת התחממות גלובלית? ואם יש, מי אשם בגרימתה?

.. בעקבות החלטה של ראשי רשת פוקס, להורות לכתבי הרשת להטיל ספק בהתחממות הגלובלית בכל דיווח על הנושא, סופגת הרשת ביקורת נוקבת. האם, באמת, הבקשה להטלת ספק היא עדות ל"ימניות ושמרנות"? או שאולי יש כאן קונספציה חדשה, שחובתה של העיתונות (שלא לדבר על המדע) לבחון אותה מהיבטים שונים. הנה כמה עובדות, וכמה שאלות, שמן הראוי …

המשיכו בקריאה