Tag: הרצל

אנחנו נדאג לאושרם המוסרי של כל בנינו, כזקן כנער, באמצעות העבודה, וכח עמנו ישוב לאיתנו בארצו החדשה, בארץ עבודת שבע השעות.

תיאודור הרצל מדינת היהודים 1896

כל מעשי בני האדם בחלום יסודם וגם אחריתם – חלום היא.

. בנימין זאב הרצל, מתוך "אלטנוילנד". תרגום: נחום סוקולוב. תוך כדי תרגום חיפש סוקולוב ביטוי עברי נאות ל"ארץ ישנה-חדשה", ולבסוף בחר ב"תל אביב". מאוחר יותר הסביר: "תל" הוא מקום עתיק, ו"אביב" מסמל התחדשות. . כעבור כעשר שנים הציע מנחם שינקין להסב את שם השכונה החדשה "אחוזת בית" ל"תל-אביב". הנימוק: "לשם 'תל-אביב' יש צלצול מקומי, ערבי, …

המשיכו בקריאה