Tag: דת

יהודי, נוצרי ומוסלמי מדברים על בריאת העולם. אומר המוסלמי:

. העיסוק במיתוסים הדתיים על בריאת העולם, ובדרך שבה הם מתאימים, או לא מתאימים לתיאוריות מדעיות שונות, ובמיוחד לגיל היקום ולגיל כדור-הארץ, מעסיקות לא מעט אנשים (אם כי, האמת ניתנת להיאמר, מדובר בשתי דיסציפלינות שיכולות להתקיים זו לצד זו מבלי להתאמת ולהתעמת). מכיוון שהתרגלנו לראות ניסיונות "תיאום" כאלה מצד טוענים יהודיים ונוצריים, אולי כדאי לראות …

המשיכו בקריאה

אלוהים לא מת – הוא רק מתחלף. ובאותה הזדמנות הוא גם יביא את האו"ם ואת הבנק העולמי לירושלים.

האפיפיור ביקר ביום אחד בכותל המערבי, באל-אקצא ובכנסיית גת-שמנים. זו תמונה כמעט מדעית-בדיונית, שמעלה מחשבות על אלוהים שאותו יעבדו בני-האדם בעוד מאה, מאתיים או אלף שנים. כאשר האדם הקדמון הבעיר מדורה בפתח מערתו כדי לגרש רוחות רעות וחיות טרף, הוא חשב שהוא יודע מהו אלוהים, שהוא מסתייע בו. גם היוונים הקדומים, שהאמינו כי זאוס צופה …

המשיכו בקריאה

אחד ועוד אחד הם כמעט שניים

. . . . הציירת רמדיוס וארו כיבדה את המדע והתעניינה בו ,אבל סירבה להאמין שהוא המערכת היחידה המושלת ביקום .ציוריה הם מזיגה נדירה בין קודש לחול ,בין מדע למיסטיקה דתית.  וארו הקדימה את מרשל מקלוהן, ואף הרחיקה לכת ממנו, בקביעה שהגלקסיה כולה אינה אלא כפר קטן אחד. יש תרכובות שאפשר לייצרן רק תחת לחץ מוגבר .הציירת הספרדית …

המשיכו בקריאה