Tag: גיאופיסיקה

פרפרים בבטן האדמה – האם אפשר לחזות מראש התחוללות של רעידות אדמה? והאם מה שהיה הוא שיהיה?

בחודש פברואר 1975 פינו השלטונות הסיניים כמיליון בני-אדם מאיזור רחב ידיים בדרום מנצ'וריה. בהתראה של דקות, הועלו תושביו של חבל ארץ שלם על כלי רכב שונים שגויסו למטרה זו – והורחקו מבתיהם. כעבור שעות אחדות, כשהאזור היה ריק מאדם, התחוללה בו רעידת אדמה עזה, בדרגה של 7.3 בסולם ריכטר. שלטונות סין מעריכים כי חייהם של …

המשיכו בקריאה

למה האדמה רועדת מתחת לרגלינו? הפיסיקה של הקרום הדק שבשבילנו הוא "אמא אדמה"

. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לשאת את מבטינו אל הכוכבים, רק בזכות העובדה שרגלינו עומדות על קרקע איתנה. הקרקע היא עובדה קיימת, אולי אחת העובדות המוצקות ביותר בעולם. ובה בעת היא מציבה לא מעט סימני שאלה, כפי שאנו מגלים שוב, לנוכח רעידות האדמה החזקות בניו-זילנד וביפן. גיאולוגים מנסים במשך עשרות שנים להבין את הדרך שבה …

המשיכו בקריאה

פרפרים בבטן האדמה – אנחנו חיים על-פני האדמה כמו חתולים על גג פח לוהט. והאם מה שהיה הוא שיהיה?

בחודש פברואר 1975 פינו השלטונות הסיניים כמיליון בני-אדם מאיזור רחב ידיים בדרום מנצ'וריה. בהתראה של דקות, הועלו תושביו של חבל ארץ שלם על כלי רכב שונים שגויסו למטרה זו – והורחקו מבתיהם. כעבור שעות אחדות, כשהאזור היה ריק מאדם, התחוללה בו רעידת אדמה עזה, בדרגה של 7.3 בסולם ריכטר. שלטונות סין מעריכים כי חייהם של …

המשיכו בקריאה