רחובות הכרך

רחובות הכרך – ערוץ תוכן חדש

בערוץ תוכן חדש זה יובאו טיפים, רעיונות והמלצות בתחומי הבילוי, התרבות ומלאכת החיים ברחובות, העיר שחוברה לה יחדיו לפני 120 שנים, ושתוך זמן קצר הפכה לבירת הפרדסנות של היישוב העברי בארץ-ישראל, ולאחר מכן הובילה את המהפכה המדעית שעברה על מדינת ישראל והסבה את כלכלתה מהתבססות על חקלאות – לכלכלת ידע.