היה או לא היה? הכל דיבורים

.
לחצו על התשובה שנראית לכם נכונה – ותדעו את האמת
.
במחוז סיונג-יאנג בסין העממית, הוחל באחרונה בניסוי כלכלי ראשון
מסוגו בעולם, אשר במסגרתו יופעל "כסף תיאורטי". במקום לשלם
לפועלים משכורות, יאמרו להם, בעל-פה, כמה כסף עומד לרשותם.
גם בעלי החנויות יקבלו את תמורת סחורותיהם בעל-פה. כך ינהל
כל אחד את ענייניו הכספיים בעצמו, ,ללא התערבות כלשהי. אחת
למספר חודשים יערכו מפקחים מטעם השלטונות את המאזן של
המחוז, ורק אם תתגלינה אי-התאמות ,תיפתח חקירה לגילוי
המועלים.
.
היה או לא היה
.